top of page

Личен разговор


Видео Разговор

В тази сесия ще получиш яснота как да адресираш проблемите във връзката си

  • 1 часов

Описание на услугата

В тази сесия ще обсъдим това, която желаеш да промениш във връзката си, какво си опитала до сега и как желаеш връзката ти да бъде. Ще си тръгнеш с яснота как да промениш нещата.


Данни за контакт

  • info@miladegraaff.com


bottom of page